TAŃCE TRADYCYJNE ZWIĄZANE Z TRANSEM

Spotkanie taneczno – poznawcze , 10 godzin, 2 dni.

Pora jesieni, zimy – to pora zamierania, ale też pora inicjacji, transu, wróżenia. To czas Przejścia.: ze śmierci w odrodzenie. Pora „snu” przyrody wpływała na wycofanie człowieka z aktywnego życia dając mu czas na zagłębienie się w siebie, na pobudzające wyobraźnię opowieści przy ognisku, na wspominanie przodków, na przekaz o ważnych wydarzeniach z przeszłości. Zatem był to czas sprzyjający kierunkowi  „do wewnątrz”: czas zwiększonej uwagi na intuicję, uczucia, przeczucia,  znaki, sny i wizje. Był to czas łatwiejszy do przechodzenia na „drugą stronę”, a ułatwiał to stan transu. Był to czas na TAŃCE TRANSU.

Na spotkaniu zatańczymy tańce tradycyjne, które posiadają cechy tańców transowych, wyjaśnię czym się charakteryzują i jak wyglądał rytuał  przejścia na „druga stronę” . Na zajęciach nie będziemy wpadać w trans – zaznaczę tu, że aby wejść w stan transu pod wpływem tańca – należy tańczyć bez przerwy , jeśli nie kilka godzin to kilka dni. Jednak samo doświadczenie „transowości” z pewnością odmienia nasz sposób postrzegania świata i siebie.