ŚWIĘTE WESELE ( Hieros Gamos) : warsztat taneczno – poznawczy 10-godzinny

Jaka jest rola mężczyzny, a jaka kobiety w tworzeniu kultury, cywilizacji, społeczności według naszych przodków ? Jak wygląda „ścieżka” mężczyzny a  jaka jest „droga” kobiety ? Czy odpowiedź można znaleźć w starożytnej wiedzy, mitach, rytuałach, tańcach i opowieściach naszych przodków ?

Moje poszukiwania w odkrywaniu starej symboliki kryjącej się w tańcach ludowych, studia nad historią, mitologią, folklorem dają, myślę, choć częściowo na te pytania odpowiedź. Żyjemy w świecie ciągłego rozpadu małżeństw, słabnących więzi międzyludzkich. Najbardziej jednak bolesnym obszarem w relacji: żona – mąż, kochanek – kochanka, ogólnie: miedzy kobietą i mężczyzną  wydaje się być nie sfera seksualności, a nieustające poczucie dysharmonii, niezrozumienia, zranienia, zawodu, podleganiu manipulacji  , ogólnie: walki o dominację i „swoje racje” .

Czy dawna wiedza może dać nam odpowiedź na to wewnętrzne wołanie o pokój i harmonię  ? Czy może przełożyć się na konkretną wiedzę w kontekście doświadczeń współczesnego człowieka  ? Czy dawne poczucie harmonii i wzajemności w związku, poczucia równowagi w dawaniu i braniu, odkrywaniu sfery tego co dana pleć ma do zaofiarowania drugiej , można przywołać do naszego życia ?.  Podzielę się z Wami dawną wiedzą, przywołam rytuał „hieros gamos” ” – „świętego małżeństwa”, zatańczymy tańce panny młodej ( nie pary młodej), tańce weselne. Zobaczymy tez jak ta wiedza, rytuały „odbijają się” w tańcach ludowych, co wybrzmiewa w starych pieśniach, co pokazują stroje ludowe ?

W programie :

– nauka 15-18 tańców (tańce bałkańskie, rosyjskie, szkockie…ogólnie – europejskie), tańce panny młodej.

– Krąg Rozmów – Inspiracji – nie-obowiązkowe choć mile widziane podzielenie się uczestników ( mężczyźni i kobiety są zaproszeni do udziału w tym warsztacie) swoimi refleksjami, doświadczeniami. To również czas na poezję, śpiew, opowieść…

– tańce rytualne „hieros gamos”,

– omówienie symboliki tańców w kontekście psychologii głębi, dawnej wiedzy ( w oparciu o m.in. Pieśń nad Pieśniami czy  mity o Tezeuszu i Ariadnie, Odyseuszu i Penelopie).

Warsztat na zaproszenie zainteresowanej grupy osób – irenadance@poczta.onet.pl 609-088-640