WOKÓŁ MITU KORY – PERSEFONY – DEMETER : warsztat 10-godzinny

Tradycyjne tańce kobiet to tańce-opowieści o więzi kobiet, o ich wzajemnej miłości, o przyjaźni, sile i mądrości. Wartości te przetrwały i wyrażane są w słowach tradycyjnych pieśni, w krokach i w figurach tańców, w muzyce, w opowieściach i „bajaniach starych kobiet”. Kobiety z natury zawsze dążyły do bycia razem, do współtworzenia, do – nazwanej przez jedną z moich uczestniczek – „razemności”. Ta świadoma „razemność” to nie tylko współdziałanie, współtworzenie, ale i wspieranie siebie nawzajem, empatia, dzielnie się radą i doświadczeniem. Późniejszy system patriarchalny wprowadził obce kobietom zachowania jak np. rywalizację , które są bliskie męskiemu światu.
W trakcie warsztatu będziemy się uczyć tańców o  poszukiwaniu mądrości, doświadczenia i wiedzy u  Starszej, zaś energii, piękna, siły życiowej  u Młodszej. Poznamy tańce honorujące przekaz wiedzy, tradycji, rytuałów płynący w linii kobiecej. Ten przekaz – w przypadku mitu o Demeter i Persefonie,  nierozerwalnie łączy się z wiedzą związaną z najstarszym prawem wpisanym w koło życia: to, co się rodzi i wzrasta musi również umrzeć, zejść do podziemi.

We współczesnej historii mamy  przekazy honorujące wiedzę i tradycję przekazywaną jedynie w linii ojciec – syn bądź matka – syn.  O więzi łączącej matkę z córką historia milczy…Ale nie tradycyjne tańce i pieśni…Jeśli się wsłuchać w najstarsze przekazy – a teksty te  mają często zawoalowaną, z pozoru banalną treść – usłyszymy dawną mądrość naszych przodkiń, wyłowimy dawne treści między wierszami, poczujemy więź z naszymi pra-babkami.

Dawny obrzęd przekazu w linii Matka – Córka  (Sostra) zachował się głównie na wyspach greckich, ale również, jeszcze do niedawna ( do lat 40-tych XX w.) w obrzędowości Bułgarek czy Rosjanek. Jeden z nich to rytuał „KUMLENIA” („siostrzeństwa”) – czyli tworzenia na wiosnę  rytualnych więzi siostrzanych między dorastającymi dziewczynami.

W programie warsztatu:

  • Nauka około 18 tradycyjnych tańców (głównie greckich) z odsłonięciem, a przynajmniej ich próbą, dawnego znaczenia, symboliki.
  • Rozmowy w Kręgu –  na życzenie uczestniczek. Tematem wiodącym będzie relacja Matka – Córka – Siostra. Jak sam fakt żeńskiej płci u dziecka wpływa na relacje i kreowanie więzi miedzy kobietami (matka – córka) m. in. przez  sposób ich wychowania. Jak często córki czują się „zdradzone” emocjonalnie i duchowo przez swoje matki….A przyczynkiem do refleksji niech będzie sama historia. Jeszcze do niedawna kobiety w Grecji (XIX wiek) czy na Białorusi (I poł. XX w.) odpowiadając na pytanie „Ile mają dzieci ?”, mówiły, ze mają przykładowo troje dzieci i dwie dziewczynki (czyli – trzech chłopców jako „właściwe” dzieci i te niechciane – dziewczynki) …Rozmowy w kręgu są dla mnie – tak jak tańczenie w kręgu – elementem łączącym wszystkie uczestniczki spotkania, podczas którego grupowa, zbiorowa mądrość, wiedza płynąca z doświadczenia każdej z uczestniczek,  jak i  radość i zachwyt nad życiem odsłaniają się w najpiękniejszej postaci. Bez rywalizacji, osądzania, przekonywania do jedynej „słusznej” racji. Każda ma swoją opowieść, swoją pieśń, swój rytm ….
  • Rytuał „kumlenia” czyli tworzenia więzi duchowo-emocjonalnej z drugą kobietą;
  •  Rytuały taneczne – według potrzeby grupy (po przerwie obiadowej w pierwszy dzień warsztatu).
  • Warsztat na zaproszenie zainteresowanej grupy osób , kontakt irenadance@poczta.onet.pl 609-088-640