Tańce choreograficzne

Tańce choreograficzne to tańce współcześnie tworzone, do muzyki tradycyjnej , ludowej lub współczesnej, klasycznej , a nawet pop. Przedstawicielami tych tańców to tańce np. izraelskie, które powstały na przestrzeni mniej więcej stu ostatnich lat. Każdy taniec ma swojego choreografa, i na ogół do jednej melodii tworzony jest jeden taniec z określoną sekwencją kroków i gestów. Te ostatnie to wizja tworzącego taniec – najczęściej dostrojenie kroków do tempa i brzmienia muzyki. Jak pisałam na stronie o tańcach izraelskich – kroki te jak i gesty – nawiązują do tradycji krajów arabskich, tańców żydowskich , w tym np. chasydzkich.

Inną grupą tańców choreograficznych to tańce tworzone do pieśni związanych z pewnym przekazem np. tańce poświęcone Ziemi i Naturze jak np. Tread Gently czy Modlitwa o Deszcz;  poczuciu łączności, miłości i jedności, do których mocno nawiązują m.in. Tańce Światowego Pokoju.

Powstają też tańce do całkiem współczesnych melodii jak np. do piosenek Abby jak i do muzyki klasycznej jak np. Pachelbel Canon D.

Wszystkie te tańce łączy jedno: formacja kręgu.

I choć powstaje bardzo wiele tańców, to część z nich nie znajduje uznania w oczach tańczących i szybko odchodzi w zapomnienie. Jednak istnieje grupa tańców,które oddźwiękają w sercach tańczących i na dobre znajduje swoje miejsce na spotkaniach tanecznych.